תוספים פרוביוטיים משפרים ריפוי דלקת נרתיקית

חקר שהתפרסם ב- (Microbes and Infection (2005 בדק השפעת מתן תוספים פרוביוטיים בנוסף לטיפול האנטיביוטי השגרתי על תוצאות הריפוי של דלקת נרתיקית חיידקית.

זיהום נרתיקי (Bacterial Vaginosis BV) נפוץ בקרב נשים בכל רחבי העולם. נהוג לאבחן את הזיהום על פי הסימפטומים המלווים אותו – הפרשה נרתיקית בעלת ריח רע, pH גבוה מ-4.5, ומראה מקרוסקופי אופייני להפרשה הנרתיקית.

המחקר הקיף 125 נשים שאובחנו כסובלות מזיהום נרתיקי (BV) עם תסמינים של גירוי נרתיקי, הפרשות, ריח רע וקריטריונים רפואיים נוספים.

הנשים חולקו לשתי קבוצות. שתי הקבוצות קיבלו טיפול אנטיביוטי אופייני במטרונידזול500 מ”ג למשך שבוע פעמיים ביום. קבוצה אחת קיבלה תוספת יומית של תכשיר פרוביוטי – פעמיים ביום כדור המכיל חיידקים ממשפחת הלקטובצילי למשך 30 יום. לגביהם נמצא במחקרים קודמים שהם מיישבים את הנרתיק ומחליפים חיידקים גורמי זיהום כמו BV. הקבוצה השנייה קיבלה כדורי פלצבו פעמיים ביום למשך 30 יום.

התוצאות הראשוניות שנבדקו במחקר היו האם הושג ריפוי של הזיהום הנרתיקי בכל הפרמטרים לאחר 30 יום.
אצל 88% מהנשים בקבוצה שקבלה תוסף פרוביוטי הושג ריפוי מלא לאחר 30 יום. לעומת ריפוי של 40% בלבד לאחר 30 יום בקבוצת הנשים שקיבלה פלצבו. כלומר, טיפול משולב ב-BV‏ עם אנטיביוטיקה ופרוביוטיקה בנטילה פומית, הקטין את שיעור חזרת המחלה כחודש לאחר הטיפול ל-12% לעומת חזרה של 60% בטיפול אנטיביוטי בלבד.

המחקר מוצא שתוספת פרוביוטית לטיפול בדלקת נרתיקית מעצימה את התוצאות המושגות בטיפול האנטיביוטי הקונבנציונלי.
למרות שהמחקר אינו בוחן את מנגנון תהליך הריפוי, הן האנטיביוטיקה והן התוספים הפרוביוטיים פועלים להרס גורם המחלה. האנטיביוטיקה מחסלת את חיידקי ה- BV בעוד שהחיידקים הפרוביוטיים תופסים את מקומם של חיידקי ה- BV בנרתיק, מעכבים את התפתחותם ומחזקים את המערכת החיסונית.
שילוב שני המנגנונים מספק הסבר לשיעורי הריפוי המוגברים שהושגו במחקר זה.

לסיכום, בתנאים נורמליים, שחזור האוכלוסיה הלקטובצילית בנרתיק וריפוי הזיהום הנרתיקי, מושגת על ידי טיפול קונבנציונלי באנטיביוקטיקה. שימוש בתוסף פרוביוטי מעצים את יעילות התהליך, משפר ומסייע לריפוי מוצלח.

מידע נוסף

דילוג לתוכן