תנאי שימוש

תנאים והגבלות

קרא את התנאים וההגבלות (להלן “התנאים”, “התנאים וההגבלות”) לפני השימוש באתר https://urogyn.org.il/ (“השירות”) המופעל על-ידי פרופסור ליאור לבנשטיין (“אותנו” , “אנחנו”, או “שלנו”).

הגישה שלך לשירות ושימוש בו מותנית בקבלתך ובהתאמה לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים הזוכים לשירות או משתמשים בו.

על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים לציית לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם כל חלק של התנאים אז אתה לא יכול לגשת לשירות. תנאי שימוש תנאי שירות זה עבור פרופסור ליאור לבנשטיין על פי התנאים וההגבלות של תנאי שימוש.

קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת פרופ ליאור לבנשטיין.

לפרופ’ ליאור לבנשטיין אין שליטה, ואינו נוטל על עצמו את האחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי כלשהו. כמו כן, אתה מאשר ומסכים כי פרופסור ליאור לבנשטיין לא יהיה אחראי או אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרם או נגרם או נגרם על ידי או בקשר לשימוש או להסתמכות על תוכן, טובין או השירותים הזמינים באתר האינטרנט או בשירותים אלה או באמצעותם.

אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי אינטרנט או שירותים של צד שלישי שאתה מבקר.

חוק מסדיר

תנאים אלה יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל, מבלי להתחשב בהוראות סתירה.

הכישלון שלנו לאכוף כל זכות או הוראה של תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על זכויות אלה. אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, שאר ההוראות של תנאים אלה יישארו בתוקף. תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בינינו בנוגע לשירותנו, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים שבינינו בקשר לשירות.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון הוא מהותי ננסה לספק לפחות 60 יום הודעה לפני כל התנאים החדשים נכנס לתוקף. שינוי מהותי ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אם תמשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, הפסק להשתמש בשירות.

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה, צור איתנו קשר.

תנאי השירות של https://urogyn.org.il
עודכן לאחרונה: 12 באפריל 2018

דילוג לתוכן