אבחנת צניחת רחם ונרתיק

אנמנזה ובדיקה לזיהוי של צניחת רחם

גורמי מפתח לאבחנה

נוכחות גורמי סיכון
גורמי סיכון עיקריים כוללים לידה נרתיקית, גיל מבוקר, אינדקס מאסת גוף גבוהה, ניתוחים קודמים לצניחה, גורמים גנטיים, וגזע – נפוץ

בליטה בנרתיק
המטופלת יכולה לראות ולהרגיש שהנרתיק או צוואר הרחם בולטים מפתח הנרתיק – נפוץ

תחושת לחץ בנרתיק
ניתן להרגיש לחץ באזור הנרתיק – נפוץ

גורמים אבחנתיים אחרים

גורם שכיחות

אי נקיטת שתן
בריחת שתן בזמן מאמץ גופי. כאשר הנרתיק הקדמי מאבד תמיכה, אובדת התמיכה בשלפוחית והשופכן, דבר שעשוי להשפיע על מנגנון הסוגר. מחקרים חדשים מבוססי קהילה ובי”ח הראו ששכיחות תסמיני שלפוחית רגיזה גדול יותר בחולות עם צא”א מאשר ללא צא”א. המחקרים לא מצאו קשר בין מדור או חומרת הצניחה ונוכחות תסמיני שלפוחית רגיזה. במרבית המקרים תיקון צא”א הוביל לשיפור בתסמיני שלפוחית רגיזה –שכיח

עצירות
בליטת החלחולת )קיר הנרתיק האחורי( אל הנרתיק עשויה לגרום לדחיסת הצואה ולעצירות. –נפוץ

כאב באגן
תחושה לא נעימה בזמן יחסי מין קשורה בעיקר לצניחת אברי אגן מתקדמת. – לא נפוץ

אצירת שתן
מתרחש בצניחת אברי אגן חמורה, כאשר יש צניחה של הנרתיק הקדמי הדוחס את תשתית השלפוחית – לא נפוץ

הפרעות בצאיה
סימן לא ספציפי של אבדן תמיכה בקיר האחורי, המצריך לפעמים צאיה בעזרות האצבעות – לא נפוץ

בעיות בתפקוד המיני
כאבים בזמן יחסי מין, חוסר סיפוק או אורגזמה – לא נפוץ

כאב גב תחתון
תסמין מקדים נדיר – לא נפוץ

בדיקות אבחנתיות

בדיקות ראשונות שיש לבצע

בדיקה: הערכת נפח שארית שתן לאחר התרוקנות
לנשים עם צניחה מתקדמת לרוב יש בעיות בהתרוקנות, אשר גורמות לאצירת שתן, דלקות חוזרות בדרכי השתן, במקרים נדירים נזק לרקמת הכליה. הבדיקה מבוצעת באמעות צנטר שלפוחית שתן סטרילי או בדיקת על-קול של השלפוחית

תוצאה: באצירת שתן נפח השארית 100 מ”ל

בדיקה: בדיקת שתן כללית
לנשים עם צניחת אברי אגן מתקדמת והפרעות בהתרוקנות סיכון גבוה יותר לדלקות בדרכי השתן, ובדיקת שתן כללית תצביע על כך במקרים רבים. כיון שידוע שזיהום עשוי להחמיר בעיות אי נקיטת שתן, זיהוי וטיפול בזיהום הנו מרכיב חשוב בהערכה. דם בשתן או מיקרוהמטוריה מתמשכת מצריכים בירור לתהליכים ממאירים ומערכת השתן.

תוצאה: נורמלי, אלא אם כן קיימת דלקת בדרכי השתן.

בדיקות אחרות שיש לבצע

בדיקה: אורודינמיקה

בדיקה אורודינמית משמשת במסגרת הטיפול הקליני עקב שתי סיבות. בנשים ללא תסמיני אי נקיטת שתן במאמץ, הבדיקה האורודינמית, יחד עם הרמת הצניחה בפסארי או מטוש, שימשה כדי להנחות את ההמלצה לניתוח נגד אי נקיטת שתן במקביל לביצוע תיקון אברי האגן. )רמת הוכחה 5A .)לנשים עם תסמינים של אי נקיטת שתן במאמץ, הבדיקה האורודינמית משמשת כדי לבחור את הפעולה האופטימלית, אף על פי שאין המלצות מבוססות-עדות ברורות לעליונותה של פעולה נוספת כלשהי נגד אי נקיטה בנשים העוברות תיקון צניחה.

תוצאה: מבחינה בין אי נקיטה על רקע מאמץ ו/או על רקע דחיפות.

אבחנה מבדלת

מחלה/מצב – הארכת צוואר הרחם 
סימנים ותסמינים מבדילים –הבדיקה הגופנית חיונית להבדלה בין המצבים. נשים עם צניחת אברי האגן מדגימות ירידה גדולה יותר של צוואר הרחם והנרתיק בזמן לחיצה.
בדיקות מבדילות – ספקולום נרתיקי ובדיקה דו ידנית הן הבדיוקת המימנות ביותר להבדלה בין צא”א לבין הארכת צוואר.

מחלה/מצב – ציסטה נרתיקית
סימנים ותסמינים מבדילים – לרוב ללא תסמינים. המטופלת עשויה לדווח על בליטה רכה
בדיקות מבדילות –  האבחנה לרוב קלינית. אולם, עלקול נרתיקי מסייע לזיהוי תוכן

סימנים ותסמינים מבדילים – בדופן הנרתיק. עשוי להיות מלווה בכאבים שטחיים ביחסי מין או קושי בהכנסת טמפונים.
בדיקות מבדילות – הציסטה ויחסה הטופוגרפי עם מבנים אנטומיים סמוכים.

קריטריונים אבחנתיים

בדיקת כימות צניחת אברי אגן
הדרגות בוססות על הצניחה המקסימלית ביחס לקרום הבתולין, במדור אחד או יותר עבור דירוג
מלא.
דרגה 5 :ללא צניחה
דרגה I :הצניחה הרחיקנית ביותר נמצאת 1 ס”מ מעל גובה קרום הבתולין.
דרגה II :הצניחה הרחיקנית ביותר נמצאת בין 1 ס”מ מעל ו-1 ס”מ מתחת לקרום הבתולין
כלומר בגובה הקרום.
דרגה III :הצניחה הרחיקנית ביותר נמצאת 1 ס”מ מתחת לקרום הבתולין אך 2 ס”מ פחות
מאורך הנרתיק המלא.
דרגה IV :צניחה מלאה

שיטת באדן-ווקר
הדרגות מתבססות רק על החלק הבולט ביותר ביחס לקרום הבתולין.
דרגה 5 :מיקום נורמלי לכל אתר
דרגה 1 :צניחה חצי הדרך אל קרום הבתולין
דרגה 2 :צניחה אל קרום הבתולין
דרגה 4 :צניחה חצי הדרך מעבר לקרום הבתולין
דרגה 3 :צניחה מירבית לכל אתר.

דילוג לתוכן